صفحه اصلی / انگیزه های خانواده ها و مردم به ورزش همگانی

انگیزه های خانواده ها و مردم به ورزش همگانی


انگیزه های خانواده ها و مردم به ورزش همگانی
توجه به ورزش همگانی در بین کشورهای دنیا ازسال ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ با نگرش های متفاوتی صورت پذیرفته است که از آن جمله به غنی سازی اوقات فراغت یا ترویج بهداشت و سلامتی و یا هر دو نگرش در بین مردم میتوان نام برد . انگیزه گرایش به ورزش های همگانی در برخی از کشورها مانند: خانواده ها و مردم آمریکای لاتین درپر کردن اوقات فراغت خویش ودر ایران بالاترین انگیزه شرکت کنندگان در ورزش های همگانی ، حفظ نشاط و سلامت و پس از آن تفریحات است
انگیزش داخلی : کسانی که از درون نیروی انگیزشی محرکشان است ، از یک کشش درونی جهت رشد و کسب قابلیت ها و از خود سازمانی درراه رسیدن به یک هدف یا تحقق یک امرخارجی و یا نیل به موفقیت برخوردارند . کیفیت ها ، میزان توانایی های شخصی ، خود سازمانی ، ماهر شدن در کارو نیل به موفقیت ، اهدافی هستند که به وسیله انسان های درون انگیخته تعقیب می شود و همانا دستیابی به این اهداف پاداش آنها است. در ورزش افرادی که به خاطر علاقه درونی به فعالیت های ورزشی میپردازند جزء این دسته افراد هستند . آنها برای ارضاء تمایل و احساس غروردرونی ورزش میکنند . این تمایل آنها را به صرف بیشترین میزان تکا پو حتی در شرایط فقدان تماشاچیان و ارزشیابان یا تحلیل گران ورزشی وا میدارد.
انگیزش بیرونی: این نوع انگیزش در جریان تقویت های منفی و مثتی که فرد از طرف منابع بیرونی دریافت میکند شکل میگیرد.تقویت محرکاتی است که با وجود یا عدم وجود آنها امکان وقوع رفتاررا افزایش یا کاهش میدهد . تقویت کننده ها یا محسوس اند یا غیر محسوس . وقتی تقویت کننده ها دریافت شوند ، به عنوان پاداش خارجی شناخته میشوند.به احتمال زیاد ورزشکاران به منظورر دریافت هر دو نوع پاداش های درونی و بیرونی به ورزش میپردازندومیزان اهمیتی که هر ورزشکا ر به یکی از دو عامل میدهد متفاوت است. امروز اغلب کشور های پیشرفته جهان در برنامه ریزی و ساماندهی ورزش های همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت میکنند و به طور مستمر در حال ارائه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند .در اروپاحدود ۴۰۰ میلیون نفر زن ومرد به فعالیت های ورزشی میپردازند که ۲۵ درصد آنان را زنان و ۷۵ درصد را مردان تشکیل میدهند.تحقیقات مراکز بهداشتی و ورزشی اروپا ثابت کرده اند که هدف اصلی ورزش در اروپا ، ورزش های همگانی است و در جهت شادابی و رشد و گسترش آن تلاش زیادی به عمل آمده است .ازجمله ورزشهای همگانی وپیاده روی خانوادگی نشاط و شادابی را به همراه دارد وهدف از برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی نشاط و شادابی و ارتقاء سطح سلامت جامعه است
منتشر شده در هیأت ورزش های همگانی استان تهران